Mundësia e kthimit të produktit

Çdo blerës në platformën elektronike ka të drejtëbrenda 24 orëve të kthejë produktin në adresën e bum.al, nëse produkti nuk është sic është përshkruar nëëebsite, apo ka defekt ose problem tjetër. Klienti duhet të dorëzojë produktin mbrapsht me të gjithë aksesorët e tij në paketimin orgjinal, pa shenja gërvishtjeje apo dëmtime të shkaktuara prej tij, gjithashtu duhet të dorëzojë faturën me të cilën është shoqëruar produkti i tij në momentin e blerjes. Në rastet kur plotësohen kushtet e sipërpërmendura, klienti zëvendëson produktin ose i kthehet në llogari shuma e paguar për produktin e kthyer.