Blerësi ka të drejtë:

  • Të përfitojë shërbim të shpejtë dhe cilësor nga ana e stafit tëbum.al.
  • Të krijojë llogari në website dhe të përfitojë në bazë të nurmit të blerjeve të kryera, zbritje në çmime, promocione, oferta ku do të shpërndahen dhjetëra dhurata.
  • Tëkërkojëinformacion duke kontaktuar në numrin tonë të celularit, duke dërgar mesazh në chatin e ëebsite, duke dërguaremail në postën elektronike info@bum.al ose mesazh në rrjetet sociale (Facebook, instagram).
  • Të ushtrojë të drejtën e ankimit duke dërguar pretendimet e tij në postën elektronike info@bum.al dhe stafi i platformës do të marrë masat e duhura për çdo situatë.
  • Të kthejë produktin mbrapsht sipas rregullave të përmendura në pikën 5 të rregullores.

 

Blërësi ka për detyrë:

  • Të pranojë pa asnjë reserve kushtet dhe termat e subjektit bum.al për të cilat çdo blerës do të vihet në dijeni dhe do t’i pranoje duke klikuar komanden në website paraprakisht.
  • të japë informacionet, të dhënat e domosdoshme për kryerjen në mënyre të suksesshme të blerjes. ( Emer Mbiemer, adrese, nr. Cel.), Opsiononale ( adresë e dytë, nr. Celulari tjetër, email).